جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

همان‌طور که نقش فناوري‌نانو در حوزه محصولات مصرفي و تجاري در حال افزايش است، سازمان استاندارد انگليس (BSI) براي ارتقاي مقبوليت و پذيرش اين فناوري و تشويق نوآوري در اين عرصه، با همکاري متخصصان مربوطه در حال تدوين استانداردهاي جديدي در اين حوزه است. در پاسخ به درخواست صنعت براي تضمين انجام اقدامات برتر در عرصه اين صنعت نوظهور، BSI در حال تدوين 4 استاندارد جديد براي کمک به تعديل ريسک‌هاي مربوط به توليد و انتشار محصولات مبتني بر فناوري‌نانو است.

به گفته شيرلي بايلي وود، رييس بخش انتشارات BSI، «استانداردها از زيرساخت‌هاي بنيادي محسوب مي‌شوند که به سازمان‌ها کمک مي‌کند تا سريع‌تر به اهداف خود دست يابند». انتشار اين استانداردهاي جديد، بر تعهد BSI در حفظ پيشگامي خود در توسعه استانداردهاي مربوط به حوزه نوظهور فناوري‌نانو دلالت دارد.

استانداردهاي چهارگانه‌ي در حال توسعه‌ي جديد عبارتند از:

1. PAS 137:2012: محصولات مبتني بر نانومواد و فناوري‌نانو- راهنماي مقررات و استانداردها- هدف اين استاندارد، فراهم کردن يک راهنماي کاربردي براي کمک به توسعه کسب و کار و موفقيت تجاري سازمان‌هاي انگليسي است.

2. PAS 134:2012: اصطلاحات نانوساختارهاي کربني، ويرايش دوم- استاندارد اصلاح شده‌اي است که هدف آن کمک به استفاده از زبان واحد در صنايع مختلف و فناوري‌هاي درگير در اين عرصه است.

3. :PAS 138:2012 راهنماي انهدام ضايعات فرايندهاي توليدي حاوي عناصر نانو- فراهم کردن راهنمايي مشخص براي انهدام عناصر و نانومواد توليدي و حمايت از توليدکنندگان و ساير ذينفعان براي انتخاب بهترين روش دفع ضايعات فرايندهاي توليدي خود.

4. PAS 139:2012: شناسايي و تعيين مشخصات عناصر نانوي توليدي در شبکه‌هاي پيچيده - هدف اين استاندارد ارائه راهنما براي کساني است که به دنبال شناسايي و تعيين مشخصات عناصر نانو بوده و آنهايي که به دنبال درک اثرات نانومواد بر سلامت انسان و محيط زيست هستند.
 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:استاندارد جديد,فناوري‌نانو ,نانوتکنولوژی,PAS 137:2012,PAS 134:2012,PAS 138:2012 ,PAS 139:2012, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com