جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

این تصویر توسط ماهواره از فراز یخچالهای رشته کوههای آند واقع در کشور شیلی شکار شده است .این عکس جزو برترین عکس های ماهواره ای در سال 2014 تا کنون بوده است.این تصویر متعلق به دریاچه O'Higginsدر پاتاگونیا (Patagonia) که توسط یخچالهای طبیعی تغذیه می گردند. یخچالهایی که طی دهه های اخیر شاهد تحلیل و عقب نشینی آنها بوده ایم.

2014 National Geographic

جندی شاپور البرز.اردیبهشت 93

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:رشته کوههای آند,ماهواره,Patagonia, یخچالهای طبیعی,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com